Kallelse till Årsmöte i Skåne Länsförening

Torsdagen den 12 april 2018 kl. 16 – 18
Kansliet i Malmö, Ängelholmsgatan 6, 214 22 Malmö

Årsmötet är öppet för alla medlemmar.
Varje lokalförening har rätt till 5 ombud med rösträtt.
Anmäl namn och adresser senast den 22 mars till kansliet, skriftligt eller via e-post afasiskane@gmail.com.

Därefter mejlar vi årsmöteshandlingar till lokalföreningar och styrelsemedlemmar enligt stadgarna och de finns även tillgängliga i original på kansliet.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Kallelse_till_Årsmöte_2018