Afasidagen

Den internationella Afasidagen firas den 10 oktober varje år.

I afasif öreningarna genomförs olika intressepolitiska aktiviteter som kan uppmärksammas av lokala medier i samband med detta.

I samband med Afasidagen 2018 kommer afasiföreningarn presentera sina aktiviteter nedan.

Afasiföreningen i Skåne län

Helsingborg

Landskrona

Kristianstad