Kontaktuppgifter

Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd

c/o Afasifyren
Södergatan 14
291 53 Kristianstad

Telefon: 044-12 93 99
E-post: inger@jularp.com

Plusgiro: 438 81 08-5

Ordförande: Ulla Karlsson
Telefon: 073-320 64 93
e-post: ullakar@outlook.com