Kansli

Afasiföreningen i Skåne län

Post- och besöksadress:
Nobelvägen 21
214 29  Malmö

E-post:
afasiskane(at)gmail.com

Telefon:
040-12 30 15

Hemsida:
www.skane.afasi.se

Personal:
Birgitta Eggert/kanslist

Öppet:
Måndag – Torsdag 9 – 14