Lokalföreningar

Afasiföreningen i Skåne län har totalt cirka 380 medlemmar fördelade på fem lokalföreningar. Våra lokala föreningar erbjuder gemenskap genom bland annat studiecirklar, aktiviteter och mötesgrupper för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Tre av afasiföreningarna i Skåne har Mötesplats Afasi som erbjuder träning för personer med afasi knutet till verksamheten.

Som medlem är du automatiskt medlem på lokal-, läns- och riksnivå. Välkommen som medlem hos oss! Bli medlem 

Helsingborg med omnejd

Kristianstad med omnejd

Landskrona med omnejd

Malmö-Lund med omnejd

Talknuten södra