Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi är Afasiförbundets verksamhet för att ge personer med afasi möjligheten att behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga.

I Skåne län finns Mötesplats Afasi i Helsingborg, Kristianstad och i Landskrona. I Kristianstad finns Afasifyren som drivs av Kritianstads kommun i samarbete med afasiföreningen. I Helsingborg och i Landskrona drivs Mötesplatserna av afasiföreningarna.

På Mötesplats Afasi ges personer med afasi fortsatt rehabilitering genom hjälp till självträning. Där träffas personer med afasi och tränar sitt språk och sin kommunikation. Handledare finns på plats som ser till att anpassa träningsprogram utifrån de enskilda behov som finns.