Språkcirkel Malmö

MALMÖ
SAMTAL OCH SPRÅKSTIMULERING
En gång per månad.

START Måndagar ​13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 4/5
TID Klockan 15:00–16:30
PLATS Ängelholmsgatan 6, 214 22 MALMÖ
LEDARE Carina Bouaziz, logoped


Anmälan till vårt kansli:
Telefon 040-12 30 15
Epost afasi.skane@gmail.com