Språkcirkel Malmö

MALMÖ
Språk- och kommunikationscirkel
Varannan vecka

2020
START
Måndagar ​12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 och 21/12
TID Klockan 15:00–16:30
PLATS Ängelholmsgatan 6, 214 22 MALMÖ
LEDARE Carina Bouaziz, logoped


Anmälan till vårt kansli:
Telefon 040-12 30 15
Epost afasi.skane@gmail.com