Styrelsen

Ordförande: Git Gren, 0709 14 57 79, Epost git.gren@gmail.com

Sekreterare: Lars Martinell, 0709-96 87 52, Epost: afasi.hbg@gmail.com

Kassör: Inger Nilsson, 070-346 11 36, Epost: inger@jularp.com

Ledamöter: Mona Benediktsson, JanEric Möller,

Suppleanter: Lars Birgander, Alexander Svensson.

Revisorer: Mats Andersson, Ulla Karlsson

Revisors suppleant: Ann-Britt Herre