Landskrona

Afasiföreningen i Landskrona driver Mötesplats Afasi där fortsatt rehabilitering för personer med afasi erbjuds. Språk- och skrivträning leds av Britt Ljunggren, tidigare arbetsterapeut.

Språk- och skrivträning våren 2016

Vi tränar med hjälp av dator och papper och penna.
Ledare: Britt Ljunggren
Start: 18 januari
Måndagar klockan 09.30-12.00 på Kung Karl, Afasiföreningens lokal