Årsmöten i afasiföreningarna

Välkommen till årsmöten i lokalföreningarna i Skåne län. Alla medlemmar bjuds in av respektive lokalförening och varje medlem har rätten att närvara och rösta vid … Läs mer

Kortkurser för personer med afasi

Sundsgårdens folkhögskola anordnar kortkurser på fem eller tio dagar för personer med afasi. En av kortkurserna är för personer i yrkesverksam ålder. På kurserna får … Läs mer