KALKONFEST – 17 nov 2018

 VÄLKOMMEN TILL VÅR KALKONFEST 

Tid: Lördagen den 17 november 2018 kl. 13.00 – 16.00 

Plats: Södergatan 14, 291 53 Kristianstad 

Program: För att fira Mårten äter vi kalkon med tillbehör, Äppelkaka och kaffe som avslutning. Lotteri – vi provar våra 21-lotter 

Kostnad: 100:- för dig som är medlem , 150:- för dig som ännu inte är medlem 

Anmälan: Senast den 9 november 2018 

till Ulla på tel: 073 – 320 64 93 eller på anmälningslista på Afasifyren (max 40 personer p.g.a. brandrisken – först till kvarn!) 

 

Styrelsen för 

AFASIFÖRENINGEN I KRISTIANSTAD MED OMNEJD 

PDF Inbjudan_Kalkonfest_2018_11_17