Afasiföreningen Helsingborg med omnejd


STYRELSE 2021

Ordförande: Git Gren, 0709 14 57 79,
Sekreterare: Lars Martinell, 0709-96 87 52, E-post: lasse.amber@icloud.com
Kassör: Inger Nilsson, 070-346 11 36, E-post: inger@jularp.com
Ledamöter: Mona Benediktsson, JanEric Möller, Alexander Svensson.

Logopedträning

Vi bedriver logopedträning en dag i veckan med legitimerad logoped i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland. Mer info i vår egen hemsida https://www.afasihbg.se
Anmäl gärna innan på telefon 0709-96 87 52 eller lasse.amber@icloud.com

Träffpunkt Ringstorp

Träffpunkt Ringstorp
Träffpunkt Ringstorp

Hit är ni välkomna, program och information finns på Facebook

Styrelsen arbetar för att ta fram nytt program och nya tider för träffar.

Vi tar tacksamt emot alla förslag och idéer. Vi vill skapa ett forum för yngre med afasi som är i yrkesverksam ålder samt deras anhöriga. Anhöriggrupper är ett bra forum där vi delar erfarenheter och ger värdefulla tips och råd. Ett medlemskap kostar 300:- och med anhörig löser man ett familjemedleskap för 450:- (detta är 2022 års priser)

Kontaktuppgifter:

Adress:
Domaregatan 12 A
256 59  Helsingborg

Telefon
0709-96 87 52
E-postadress: afasihbg@gmail.com

Bankgiro: 5576 – 2322

Vill Du göra ett personligt besök?
Ring och avtala tid så vi säkert finns på plats.
Telefontider: Måndagar-torsdagar klockan 09.30-12.30

Vi vill härmed framföra ett stort tack till vår kanslist Eva-Karin Paulsson som har varit en stöttepelare i vår förening och anordnat bussresor och sökt bidrag ur många fonder. Det blir tufft