Talknuten so¦êdra logga 400x160

 

Orange streck

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras föräldrar.

Talknuten södra arbetar i Skåne för att sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk av föräldrar och barn som kan dela sina erfarenheter och upplevelser av språkstörning.

Se även vår nya hemsida afasi-skane.se/talknuten/

Läs mer om språkstörning och Talknuten via länk www.afasi.se/sprakstorning

Medlemsmöte/Årsmöte 2022-03-20

Plats: Nobelvägen 21, 214 29 Malmö
Tid: Söndag 2022-03-20  Klockan 11–15
Vi bjuder på en Lunchbuffé och Fika

Barn / Ungdomar träffas i eget rum med logoped/sysselsättare. Här finns möjlighet att skapa nya kamrater. Dataspel, musik och rörelse.

Vuxna samlas och utbyter erfarenheter.

Vilka frågor vill du driva mot kommun, region, riksdag. T ex Logoped i skolan.

Aktiviteter att planera: Ungdomsläger och Familjeläger. För att utbyta erfarenheter och få ett avbrott i vardagen.

ANMÄLAN

Anmäl dig och din familj till sanna_axelsson@hotmail.com
senast den 15 mars. Ange gärna eventuella allergier, hur många som kommer, ålder.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Talknuten södra på e-post talknutensodra@gmail.com.

På Afasiförbundet Talknuten finns också handläggare att kontakta på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

STYRELSE

Sanna Axelsson
sanna_axelsson@hotmail.com

Linda Johnsson
lindatjohnsson@icloud.com

Inger Nilsson, Kassör
inger@jularp.com

Lasse Martinell
lasse.martinell@gmail.com

Git Gren
git.gren@icloud.com