Talknuten so¦êdra logga 400x160

Orange streck

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras föräldrar.

Talknuten södra arbetar i Skåne för att sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk av föräldrar och barn som kan dela sina erfarenheter och upplevelser av språkstörning.

Läs mer om språkstörning och Talknuten via länk www.afasi.se/sprakstorning

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Talknuten södra på e-post talknutensodra@gmail.com.

På Afasiförbundet Talknuten finns också handläggare att kontakta på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

Talknuten södra 500x380


Tidigare aktiviteter

Familjeträff
Söndagen den 23 oktober 2019 klockan 12.45 bjöd vi våra medlemsfamiljer på mat och bowling på Big Bowl.

Läs mer i inbjudan till familjeträff