Träning i grupp med logoped

Vi tränar Afasi i grupp med Julia Liedman-Boshko.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Garnisonsgatan 7A
Helsingborg

På tisdagar 14:00–16:30.

Anmäl dig till afasi.hbg@gmail.com eller ring Lasse 0709-96 87 52

Läs mer på afasihbg.se