Logopedträning

Afasiföreningen Helsingborg med omnejd bedriver logopedträning för medlemmar med Afasi. Träningen leds av Julia Liedman-Boshko.

Höstsäsongen började Torsdag 16/8. Sista dagen blir Torsdagen den 29/11 2018. Därefter får vi planera våren 2019.

Torsdagar 17 – 20

Anmäl dig till lasse.amber@icloud.com eller på mobil 0709-968 752.

Afasiföreningen Helsingborg med omnejd
Kurirgatan 1
254 53  Helsingborg

Vi finns i DHS lokaler som ligger bredvid ICA Kurir Livs på torget.

Helsingborg med omnejd