Styrelse

Styrelsen i Afasiföreningen i Skåne län består av personer med afasi och anhöriga. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om vad afasiföreningen ska göra. Uppdaterad 2018-05-17.

Inger Nilsson, ordförande
Telefon: 070-346 11 36
E-post: inger@jularp.com

Tommy Wahlberg, v.ordförande
Telefon: 070-747 32 41
E-post: tommywahlberg3@gmail.com

Ulla Karlsson Ledamot – Kassör
Grönbetesvägen 25
291 42  Kristianstad
Tfn 044-12 15 27
Mobil 073-320 64 93
E-post: ullakar@outlook.com

Eva Ekman Ledamot
Larvigatan 17 C
261 39  Landskrona
Mobil 070-233 69 57
E-post: evaekman@hotmail.com

Sonja Almö, ledamot
Gamla Landsvägen 7
235 99  Vellinge
Mobil 0701-44 00 06
E-post: sonja@malmo.com

Git Gren, ledamot
Domaregatan 8 B
256 59 Helsingborg
Mobil 0709-14 57 79
E-post: git.gren@gmail.com

Lasse Martinell, ledamot, webmaster
Domaregatan 12 A
256 59  Helsingborg
Mobil 0709-96 87 52
E-post: afasi.hbg@gmail.com

Ersättare
Renee Pettersson
Jönköpingsgatan 56 C
252 50 Helsingborg
Tfn 076-886 86 63
E-post: erp_59@hotmail.com

 

REVISORER

Ann-Britt Herre
Ågatan 25
265 74  Hyllinge
Tfn 042-22 58 55
Mobil 070 – 526 61 44
annbritt.herre@gmail.com

Mats Andersson
Odingatan 4
289 31  Knislinge
044-616 20
Mobil 079-347 43 02
mazze.andersson@telia.com

Revisorsersättare

Annika Rittsel
073-563 28 35
info@nystat.se

Knut Lindell
Tfn 0431-212 85
knut.lindell@ektv.nu

BARFOTAJURISTER

Kerstin Weberg
070-620 45 73
kerstin.weberg@gmail.com

Birgit Kristiansson
0431-43 08 55
bi.kristiansson@gmail.com

Valberedning

Sammankallande:
Kerstin Weberg
Tfn 070-620 45 73
kerstin.weberg@gmail.com

Birgit Kristiansson
Tfn 0431-43 08 55
bi.kristiansson@gmail.com


Kansliet i Afasiföreningen Skåne Län

Öppet mån-tors Kl. 9 – 14

Post- och besöksadress:
Afasiföreningen Skåne län
Ängelholmsgatan 6
214 22 Malmö

Kanslist: Birgitta Eggert
Tfn 040-12 30 15

Hemsida: www.skane.afasi.se
Mejladress: afasiskane@gmail.com