Medlemsmöten 2018

 1 oktober Medlemsmöte kl. 14 – 16 Malmö 

Sonja Almö
Föreläsare: Brita Högwall Wolff
”Friskvård och egenvård” 

5 november Medlemsmöte kl. 14 – 16 Malmö 

Tommy Wahlberg
Zumba med Ljubica Petrovska kl. 14.30 

3 december Medlemsmöte kl. 14 – 16 Malmö 

Sonja Almö
Julfika med underhållning av Erik Ask-Upmark – Julmusik med piano och trattgrammofon