Material

Afasiförbundet säljer olika material om afasi och språkstörning.  I butiken säljs även profil- och kampanjmaterial.

Afasiförbundets material finns samlat i en lista som nås via länken nedan.

Länk till Afasiförbundets material