Afasiföreningen Helsingborg med omnejd

Årsmöte 2018

27 mars kl 14–15:30, Kurirgatan 1, Helsingborg

Läs mer


NY STYRELSE VALD

Ordförande: Git Gren, 0709 14 57 79,
Sekreterare: Lars Martinell, 0709-96 87 52, E-post: lasse.amber@icloud.com
Kassör: Inger Nilsson, 070-346 11 36, E-post: inger@jularp.com
Ledamöter: Mona Benediktsson, JanEric Möller

Logopedträning

Varje torsdag klockan 17 – 20. Är vi många så delar vi upp oss i två grupper. Blir vi bara en grupp så erbjuder vi ett dubbelpass för den som vill och orkar.
Anmäl gärna innan på telefon 0709-96 87 52 eller lasse.amber@icloud.com

Den nya styrelsen arbetar nu för att ta fram nytt program och nya tider för träffar.

Vi tar tacksamt emot alla förslag och idéer. Vi vill skapa ett forum för yngre med afasi som är i yrkesverksam ålder samt deras anhöriga. Anhöriggrupper är ett bra forum där vi delar erfarenheter och ger värdefulla tips och råd. Ett medlemskap kostar 300:- och med anhörig löser man ett familjemedleskap för 450:- (detta är 2018 års priser)

Afasikurser på Sundsgården

Sundsgården genomgår en större renovering så det är inga kortakurser planerade för närvarande.

Afasilinjen på Sundsgården 2017-2018 startar efter sommarlovet. Sök nu.

Kontaktuppgifter:

Adress:
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg

Telefon
0709-96 87 52
E-postadress: lasse.amber@icloud.com

Bankgiro: 5576 – 2322

Vill Du göra ett personligt besök?
Ring och avtala tid så vi säkert finns på plats.
Telefontider: Måndagar-torsdagar klockan 09.30-12.30

Vi vill härmed framföra ett stort tack till vår kanslist Eva-Karin Paulsson som har varit en stöttepelare i vår förening och anordnat bussresor och sökt bidrag ur många fonder. Det blir tufft