5 dagars Afasikurser på Sundsgården våren 19

Vecka 7, 11–15 februari och eller vecka 15, 8–12 april 2019.

Sundsgårdens folkhögskola – med sundsutsikt

Sundsgårdens folkhögskola ligger strax söder om Helsingborg, nära fiskeläget Råå, med utsikt över vackra Öresund. Skolan startade 1938 och är i dag en av landets största folkhögskolor. Vi har även stor kurs- och konferensverksamhet med förnäma lokaler och utsökt god mat.

Våra temakurser på fem och tio dagar

Här får du chansen tillsammans med andra deltagare att prova på folkhögskolemiljön och vad den kan betyda för dig. Meningen är också att du ska få ett litet smakprov från några av de ämnen vi arbetar med på vår Afasilinje. Kanske kan Afasilinjen vara något för dig att fortsätta på. Temakurserna på fem eller tio dagar innehåller: kommunikation, friskvård, musik, röstträning mm.

Vi vill stimulera till arbete med kommunikation av tal, röst, rörelse, social samvaro etc. i en trygg och utvecklande miljö. Du får arbeta i din egen takt och du får rika möjligheter till fina dagar av god gemenskap. Ett positivt inslag kan ofta vara mötet med olika deltagare som går på skolans övriga kurser/linjer.

Vi har förutom lärare även assistenter och kursvärdar. Det är viktigt att du klarar natten själv. Vi poänterar att kursen bygger på pedagogiska instatser och därför måste du veta att vi inte är en skola med vårdinriktning utan en skola med fokus på utbildning och undervisning. Ditt engagemang i kursen är mycket viktig. Kurserna sker i samverkan med Afasiförbundet.

Folkhögskolekurs, anhöriga och ekonomi

Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär betydande ekonomiska fördelar för dig som deltagare. Undervisningen är avgiftsfri men för kost och logi betalar du endast 100 kr per dag. Varje anhörig betalar 250 kr per dag.

Den som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser kan erhålla korttidsbidrag från SPSM, för närvarande 82 kr/h högst 8 h/dag. Max 240 h/år. Styrks med intyg från arbetsgivaren.

Kostnad för resa från och till kursen ersätts om summan överstiger 200 kr. Maxbeloppet per år är 810 kr/deltagare. Egenavgift vid färdtjänst ersätts inte.

Anmälan och samarbete

Du skickar in din ansökan till Sundsgården och får sedan besked per post om du är antagen. För frågor kontaktar du någon av våra kursföreståndare. Kursen har ekonomiskt stöd från SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Anmälan helst en månad före kursstart!

afasi_kortkurs_formular 2019

korta_afasikurser_2019