Kristianstadsföreningen går på ”Fattigmanskonsert”

Tid: Söndagen den 9 december 2018 kl. 17.00 – 19.30 

Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan, Västra Storgatan 6, Kristianstad 

Program: Vi träffas utanför kyrkan för att tillsammans gå in och lyssna på konserten. Den ges till förmån för de fattiga i sta´n. Lucia och tärnor inleder konserten med procession. Åhus Manskör deltar i konserten m.fl. 

Ulla och Inger är utanför kyrkan och ser till att vi går in tillsammans. Du behöver inte anmäla dig – det är bara att komma! 

Kostnad: Du bestämmer själv hur mycket du vill lägga i kollekten 

VÄLKOMNA

PDF Inbjudan_till_fattigmanskonserten_2018_12_09