Årsmöten i afasiföreningarna

Välkommen till årsmöten i lokalföreningarna i Skåne län. Alla medlemmar bjuds in av respektive lokalförening och varje medlem har rätten att närvara och rösta vid årsmötet. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och genom att delta får medlemmar möjligheten att påverka föreningens verksamhet under år 2016.

Mer information om föreningarnas årsmöten finns under respektive lokalförening.

afasiskane-26-4-14-10 600x399