Afasidagen

Den internationella Afasidagen firas den 10 oktober varje år.

I afasif öreningarna genomförs olika intressepolitiska aktiviteter som kan uppmärksammas av lokala medier i samband med detta.

I samband med Afasidagen 2016 gör afasiföreningarn följande aktiviteter.

Afasiföreningen i Skåne län
Afasiföreningen i Skåne anordnar en temadag på Afasifyren i Kristianstad lördagen den 8 oktober klockan 9.15 – 15.30.
Temat är ”Hjärntrötthet . varför blir jag så trött? Jag har ju bara afasi!”.
Föreläsare är Leg. Arbetsterapeut Karin Rosén-Svensson och Leg.Logoped Emina Omerovic.
Länk till inbjudan

Helsingborg
Afasiföreningen i Helsingborg uppmärksammar den Nordiska Afasidagen genom att hålla ett ”Öppet hus” den 11 oktober klockan 13-16 i stora salen på Ringstorpsgården, Kurirgatan 1.
Föreningen kommer att visa filmerna ”Diagnos Afasi” och ”Bemötande Afasi” och
visa på ett sittzumbapass med Ljubica Petrovska. Deltagare bjuds på kaffe och hembakade kakor. Särskilt inbjudna är elever som går vårdprogrammen på Helsingsborgs skolor och andra
utbildningsenheter i Helsingborg samt elever som utbildar sig tillpersonliga assistenter. Syftet är att öka kunskapen om afasi och hurman bemöter personer med afasi.

Landskrona
Under Afasiveckan och den 10 oktober har Afasiföreningen i Landskrona Öppet hus den 11 och 13 oktober klockan 13.30 – 16.00 på Kung Karl. Föreningen informerar då om föreningens verksamhet och de möjligheter som finns för personer med afasi. Föreläsningar om afasi och hjärntrötthet står
också på programmet. Information/inbjudan är skickad direkt till personal inom kommunen. Varje medlem som ska besöka vårdcentral och sjuksköterska eller läkare har fått en uppsättning
aktuella broschyrer och infoblad att överlämna till respektive.

Kristianstad
Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd anordnar en föreläsning på Centralsjukhuset i Kristianstad måndagen den 5 oktober. ”Afasi och kommunikation i ett livslångt perspektiv” med leg logoped och
leg arbetsterapeut från Afasifyren. Föreläsningen handlar om afasi, en språkstörning efter förvärvad hjärnskad och om hur kommunikationen kan anpassas. Föreningen delar också ut informationsmaterial till allmänheten på Centralsjukhusets entré samt utanför affärerna i Hörby.