Kontaktuppgifter

Afasiföreningen i Landskrona med omnejd
Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona
Färdtjänst adress: Norra Kyrkogränd 17 ( in i gränden)
Telefon: 0418—211 95
E-post:
ljunggrenbritt1@gmail.com (Britt Ljunggren, kassör)
hansgunnarfridh@msn.com (Hans G Fridh, ordförande)