IMG_2928

Anders sammanfattar helgen

Anders avslutade med ett frågeformulär om hur vi uppfattat helgen.