Studiecirklar

Afasiföreningen i Skåne län och de lokala afasiföreningarna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och anordnar studiecirklar för personer med afasi och anhöriga.

Information om föreningarnas aktivieter finns under fliken ”Lokalföreningar”.

Länk till lokalföreningarna och deras aktiviteter