Verksamhet

Afasiföreningen i Skåne arbetar för att personer med afasi ska erbjudas livslång rehabilitering och ha full delaktighet i samhället. Vi arbetar också för att anhöriga ska få stöd.

Genom våra lokalföreningar anordnas aktiviteter för personer med afasi och deras anhöriga. Det kan vara sociala aktiviteter där erfarenheter utbyts och skapar en gemenskap med varandra. Det kan också vara aktiviteter som i föreningarnas Mötesplats Afasi där personer med afasi erbjuds fortsatt rehabilitering genom språklig stimulans och träning.