Styrelse

Styrelsen i Afasiföreningen i Skåne län består av personer med afasi och anhöriga. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om vad afasiföreningen ska göra.

Inger Nilsson, ordförande
Telefon: 070-346 11 36
E-post: inger@jularp.com

Tommy Wahlberg, v.ordförande
Telefon: 0411-427 41
E-post: brittoto.wahlberg@telia.com

Ulla Karlsson, kassör
Ann-Britt Herre, ledamot
Sonja Almö, ledamot

Ersättare
Renee Pettersson

Lars Reis, Mats Andersson revisorer

Valberedning

 Kerstin Weberg och Birgit Kristiansson