Helsingborg

Afasiföreningen i Helsingborg driver Mötesplats Afasi där en fortsatt rehabilitering för personer med afasi erbjuds.

 

Den nya styrelsen arbetar nu för att erbjuda utökade möjligheter till träning med logoped, men vi har mycket fler idéer om verksamhet som är bra om du har Afasi.

Vi kommer även aktivera verksamheter för de yngre och de i arbetsför ålder.

Helsingborg 2017-06-07